Đã tìm ra lý do của việc trẻ con đang ngoan cứ thấy mẹ là quấy