Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn nhịn ăn để giảm cân