Hoa xuyến chi, ‘thần dược’ núp bóng loài cây dại ven đường