Liệu tập thể hình có làm “cậu nhỏ” bị nhỏ và yếu đi?