Thông báo thay đổi mẫu mã sản phẩm thực phẩm bổ sung Colostrum milk powder (9% sữa non)