Hệ thống miễn dịch của trẻ sơ sinh được hình thành như thế nào?