Danh sách cơ sở giả mạo Tinh chất chất Hàu Goodhealth Oyster Plus trên sàn thương mại điện tử

Hàng loạt các cơ sở bán Tinh chất hàu Goodhealth Oyster Plus không rõ nguồn gốc xuất xứ xuất hiện tràn lan trên thị trường khiến người tiêu dùng khó phân biệt và lựa chọn đúng sản phẩm chính hãng. Để không mua phải hàng trôi nổi, quý khách hàng hãy cảnh giác với những cơ sở đang giả mạo Tinh chất hàu Goodhealth Oyster Plus dưới đây.

Các chiêu trò giả mạo, lừa đảo người tiêu dùng

Tinh chất hàu Goodhealth Oyster Plus trổi nổi giả mạo hàng chính hãng dưới nhiều hình thức tinh vi như:

– Sử dụng tem nhãn phụ giả có nội dung giống hệt sản phẩm chính hãng.

– Lấy cắp hình ảnh giấy tờ công bố và các chứng nhận uy tín của đơn vị nhập khẩu, phân phối độc quyền Goodhealth Việt Nam.

– Nhập một số lượng nhỏ Oyster Plus của Goodhealth Việt Nam để lấy hóa đơn nhập khẩu chính hãng, sau đó trà trộn bán hàng trôi nổi, che mắt người tiêu dùng.

– Quảng cáo trá hình: quảng cáo bán Oyster Plus chính hãng nhưng thực chất trà trộn bán hàng trôi nổi. Khi tư vấn cho khách hàng thì khẳng định là sản phẩm được nhập khẩu, có đầy đủ tem nhãn phụ và các giấy tờ công bố của Bộ Y Tế nhưng hàng giao lại là những hộp sản phẩm Oyster Plus không có nhãn mác.

Lấy cắp hình ảnh giấy tờ công bố, hóa đơn bán hàng chính hãng

Danh sách các cơ sở bán Tinh chất hàu Goodhealth Oyster Plus trôi nổi 

Với phương thức bán hàng chủ yếu qua kênh online, các cơ sở giả mạo đã dễ dàng qua mắt người tiêu dùng, gây ảnh hưởng đến uy tín của các đơn vị kinh doanh hàng chính hãng, coi thường lòng tin và sức khỏe của người sử dụng.

Đồng thời, do sự quản lý lỏng lẻo đối với các shop bán hàng online đã tạo điều kiện cho các sản phẩm Oyster Plus trôi nổi trà trộn hàng chính hãng lừa đảo người tiêu dùng.

Dưới đây là danh sách các đơn vị bán Tinh chất hàu Goodhealth Oyster Plus trôi nổi trên sàn thương mại điện tử Shoppe.

STT Tên cơ sở Link cơ sở bán hàng trôi nổi
1 thuyduochd22 https://shopee.vn/H%C3%A0u-oyster-plus-i.49667128.2682557134
2 misistore https://shopee.vn/H%C3%A0u-Oyster-Plus-ZinC-b%E1%BB%95-sung-tinh-ch%E1%BA%A5t-ha%CC%80u-M%E1%BA%ABu-m%E1%BB%9Bi-i.75599276.2053481840
3 shop_hang_uc_86 https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Goodhealth-Oyster-Plus-(60-vi%C3%AAn)-i.10343869.319256632
4 thaontbka https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-Plus-Good-Health-60v-%C3%9Ac-T%C4%83ng-C%C6%B0%E1%BB%9Dng-B%E1%BA%A3n-L%C4%A9nh-Ph%C3%A1i-M%E1%BA%A1nh-i.6367960.1694126606
5 goodshopvn https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-Plus-Good-Health-60v-%C3%9Ac-T%C4%83ng-C%C6%B0%E1%BB%9Dng-Sinh-L%C3%BD-i.120884195.2227528383
6 shopdieuhien386 https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-plus-Goodhealth-i.154857839.2316637016
7 skinaecq8 https://shopee.vn/-R%E1%BA%BA-V%C3%94-%C4%90%E1%BB%8ACH-Tinh-Ch%E1%BA%A5t-H%C3%A0u-Oyster-Plus-60-vi%C3%AAn-d%E1%BA%A1ng-vi%C3%AAn-nang-M%E1%BA%ABu-m%E1%BB%9Bi-CH%C3%8DNH-H%C3%83NG-i.107773764.6800865275
8 danhdunghxt15 https://shopee.vn/Tinh-Ch%E1%BA%A5t-H%C3%A0u-Oyster-Plus-Good-Health-60-Vi%C3%AAn-(Xu%E1%BA%A5t-X%E1%BB%A9-%C3%9Ac)-m%E1%BA%ABu-m%E1%BB%9Bi-nh%E1%BA%A5t-i.4686154.2009250634
9 ngaroyal https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-Plus-h%C3%A0ng-ch%C4%A9nh-h%C3%A3ng-i.5729100.1902832607
10 duocphameva https://shopee.vn/Tinh-Ch%E1%BA%A5t-H%C3%A0u-Oyster-Plus-60-vi%C3%AAn-d%E1%BA%A1ng-vi%C3%AAn-nang-M%E1%BA%ABu-m%E1%BB%9Bi-i.204078917.6709784233
11 quynhnhi.spkt https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-Plus-Zinc-Goodhealth-60-vi%C3%AAn-i.30847867.7503686376
12 bi_bo_kids https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-plus-goodhealth-m%E1%BA%ABu-m%E1%BB%9Bi-i.14248736.1906747475
13 minhthinhmart https://shopee.vn/Tinh-Ch%E1%BA%A5t-H%C3%A0u-Oyster-Plus-Goodhealth-i.53874114.2297165863
14 vuongpyy https://shopee.vn/-M%E1%BA%AAU-M%E1%BB%9AI-NH%E1%BA%A4T-Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-bi%E1%BB%83n-Oyster-Plus-Goodhealth-60-vi%C3%AAn-(SX-%C3%9Ac)-i.62093043.2880976920
15 lala.cosmetics. https://shopee.vn/Tinh-Ch%E1%BA%A5t-H%C3%A0u-Oyster-Plus-60-vi%C3%AAn-d%E1%BA%A1ng-vi%C3%AAn-nang-M%E1%BA%ABu-m%E1%BB%9Bi-i.132770913.5606170989
16 maiphuonghn https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-Plus-Good-Health-60-vi%C3%AAn-c%E1%BB%A7a-%C3%9Ac-i.93593457.2299747424
17 trumnguyen94 https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-Plus-60-vi%C3%AAn-i.16943258.1616708024
18 haopham.kt.1002 https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%E1%BA%A7u-Oyster-Plus-30-vi%C3%AAn-i.42105390.1252506528
19 huyendunghn https://shopee.vn/-M%E1%BA%AAU-M%E1%BB%9AI-NH%E1%BA%A4T-Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-bi%E1%BB%83n-Oyster-Plus-Goodhealth-60-vi%C3%AAn-(SX-%C3%9Ac)-i.160198007.2399837622
20 shopxutamon https://shopee.vn/Vi%C3%AAn-u%E1%BB%91ng-tinh-h%C3%A0u-oyster-plus-i.104375761.6603030326
21 tavanhau1996 https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-plus-goodhealth-60-vi%C3%AAn-m%E1%BA%ABu-m%E1%BB%9Bi-i.129811849.2344951520
22 chipcare https://shopee.vn/H%C3%A0u-Oyster-Plus-ZinC-b%E1%BB%95-sung-tinh-ch%E1%BA%A5t-%C4%90%C3%A0n-%C3%94ng-i.12004525.2363709650
23 vento. https://shopee.vn/Tinh-Ch%E1%BA%A5t-H%C3%A0u-Oyster-Plus-60-Vi%C3%AAn-i.59201015.2011603107
24 kieubinbon https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-plus-Goodhealth-60-vi%C3%AAn-i.22838204.3110073536
25 hongnhung2893 https://shopee.vn/Tinh-Ch%E1%BA%A5t-H%C3%A0u-Oyster-Plus-60-Vi%C3%AAn-i.33340179.6406862377
26 trangnam2006 https://shopee.vn/TINH-CH%E1%BA%A4T-H%C3%80U-OYSTER-PLUS-GOODHEALTH-30-VI%C3%8AN-(%C3%9AC)-i.27466207.1947900390
27 huyendunghn https://shopee.vn/-M%E1%BA%AAU-M%E1%BB%9AI-NH%E1%BA%A4T-Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-bi%E1%BB%83n-Oyster-Plus-Goodhealth-60-vi%C3%AAn-(SX-%C3%9Ac)-i.160198007.2399837622
28 hoangduong221091 https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-plus-goodhealth-m%E1%BA%ABu-m%E1%BB%9Bi-i.153836230.4707608348
29 trangnam2006 https://shopee.vn/TINH-CH%E1%BA%A4T-H%C3%80U-OYSTER-PLUS-GOODHEALTH-30-VI%C3%8AN-(%C3%9AC)-i.27466207.1947900390
30 sister.store https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-H%C3%A0u-Oyster-Plus-Goodheath-30v-(New-Zealand)-i.8802466.2851956615
31 minhthinhmart https://shopee.vn/Tinh-Ch%E1%BA%A5t-H%C3%A0u-Oyster-Plus-Goodhealth-i.53874114.2297165863
32 tuanhdang https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-%C3%9Ac-Oyster-Plus-Zinc-%C3%BAc-i.2680147.2693843456
33 hue140886 https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-Plus-60-Goodhealth-i.83765578.2160305542
34 shopxutamon https://shopee.vn/Vi%C3%AAn-u%E1%BB%91ng-tinh-h%C3%A0u-oyster-plus-i.104375761.6603030326
35 bigdaddyloveson https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-oyster-plus-good-health-60-vi%C3%AAn-t%C4%83ng-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-b%E1%BA%A3n-l%C4%A9nh-nam-gi%E1%BB%9Bi-i.155353612.6006302969
36 bibi_kid https://shopee.vn/TINH-CH%E1%BA%A4T-H%C3%80U-OYSTER-PLUS-GOOD-HEALTH-30V-%C3%9AC-T%C4%82NG-C%C6%AF%E1%BB%9CNG-B%E1%BA%A2N-L%C4%A8NH-PH%C3%81I-M%E1%BA%A0NH-i.173176931.2787490905
37 huong.healthy.beauty https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-t%C6%B0%C6%A1i-Goodhealth-Oyster-Plus-b%E1%BB%95-th%E1%BA%ADn-tr%C3%A1ng-d%C6%B0%C6%A1ng-(Chai-60-vi%C3%AAn)-i.102964705.2458803271
38 cuocsongeu https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-%C3%9Ac-Oyster-Plus-Zinc-%C3%BAc-i.180740422.7505633547
39 elise_mai https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-Plus-Zinc-New-Zealand-i.91729164.2708137232
40 thanhphongkidmom https://shopee.vn/Tinh-Ch%E1%BA%A5t-H%C3%A0u-Oyster-Plus-Goodhealth-60-vi%C3%AAn-i.160503310.2816607735
41 linhtran2007 https://shopee.vn/Vi%C3%AAn-h%C3%A0u-Oyster-plus-zinC-i.22065052.2676720672
42 lehanh0304 https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-Plus-Good-Health-60-vi%C3%AAn-(SX-%C3%9Ac)-i.91582754.2621637378
43 shopmethoc https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-Plus-Good-Health-60v-%C3%9Ac-T%C4%83ng-C%C6%B0%E1%BB%9Dng-B%E1%BA%A3n-L%C4%A9nh-Ph%C3%A1i-M%E1%BA%A1nh-i.9350564.2879365694
44 medphar https://shopee.vn/Tinh-Ch%E1%BA%A5t-H%C3%A0u-Oyster-Plus-Zinc-B%E1%BB%95-Sung-Tinh-Ch%E1%BA%A5t-%C4%90%C3%A0n-%C3%94ng-i.177662422.4514947823
45 shoptrangq8 https://shopee.vn/-R%E1%BA%BA-V%C3%94-%C4%90%E1%BB%8ACH-Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-plus-goodhealth-60-vi%C3%AAn-m%E1%BA%ABu-m%E1%BB%9Bi-CH%C3%8DNH-H%C3%83NG-CH%C3%8DNH-H%C3%83NG-i.107761911.3803130533
46 hangxachtay_eu2019 https://shopee.vn/Tinh-Ch%E1%BA%A5t-H%C3%A0u-Oyster-Plus-60-vi%C3%AAn-d%E1%BA%A1ng-vi%C3%AAn-nang-M%E1%BA%ABu-m%E1%BB%9Bi-i.174173646.3607773218
47 chuanucchuyensihanguc https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-Plus-Good-Health-60v-%C3%9Ac-T%C4%83ng-C%C6%B0%E1%BB%9Dng-Sinh-L%C3%BD-i.205140296.6511451188
48 myphamgiare456 https://shopee.vn/-SALE-S%E1%BA%ACP-S%C3%80N-Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-plus-goodhealth-60-vi%C3%AAn-m%E1%BA%ABu-m%E1%BB%9Bi-CH%C3%8DNH-H%C3%83NG-i.205600445.5111231655
49 thunguyenhanguc https://shopee.vn/Tinh-Ch%E1%BA%A5t-H%C3%A0u-Oyster-Plus-Goodhealth-60-Vi%C3%AAn-i.122583139.1997011035
50 chemist.shop https://shopee.vn/Vi%C3%AAn-U%E1%BB%91ng-Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-Plus-(H%C3%A0u-l%C3%B9n)-60-vi%C3%AAn-i.214430091.5613117695
51 cocnguyetsan1 https://shopee.vn/-SALE-S%E1%BA%ACP-S%C3%80N-Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-plus-goodhealth-60-vi%C3%AAn-m%E1%BA%ABu-m%E1%BB%9Bi-CH%C3%8DNH-H%C3%83NG-i.182448513.5710854944
52 shopmepizza90 https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-H%C3%A0u-Oyster-Plus-Goodhealth-60-vi%C3%AAn-i.200175383.4710192952
53 bacsytranhien https://shopee.vn/-S%E1%BA%A2N-PH%E1%BA%A8M-T%E1%BB%90T-Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-plus-goodhealth-m%E1%BA%ABu-m%E1%BB%9Bi-CAM-K%E1%BA%BET-B%C3%81N-H%C3%80NG-CH%E1%BA%A4T-L%C6%AF%E1%BB%A2NG–i.46688877.2268536460
54 hoangduong221091 https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-plus-goodhealth-m%E1%BA%ABu-m%E1%BB%9Bi-i.153836230.4707608348
55 lamdepkhongkho1 https://shopee.vn/-R%E1%BA%BA-V%C3%83I-CH%C6%AF%E1%BB%9ENG-Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-plus-goodhealth-60-vi%C3%AAn-m%E1%BA%ABu-m%E1%BB%9Bi-CH%C3%8DNH-H%C3%83NG-%C4%91%E1%BA%B7t-h%C3%A0ng-ngay-nh%C3%A9-i.216921110.4413998752
56 giamcanbonagiasi12 https://shopee.vn/-SALE-Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Goodhealth-Oyster-Plus-c%E1%BB%A7a-New-Zealand-(60-vi%C3%AAn)-CH%C3%8DNH-H%C3%83NG-i.204720289.7411267928
57 chosithuoc_she https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-t%C6%B0%C6%A1i-Goodhealth-Oyster-Plus-b%E1%BB%95-th%E1%BA%ADn-tr%C3%A1ng-d%C6%B0%C6%A1ng-(Chai-60-vi%C3%AAn)-i.98269082.1603403176
58 thaythuoc24h https://shopee.vn/Th%E1%BB%B1c-ph%E1%BA%A9m-ch%E1%BB%A9c-n%C4%83ng-tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-bi%E1%BB%83n-NewZeland-GoodHealth-Oyster-Plus-60-Vi%C3%AAn-i.81527442.3202971070
59 nguyenthanh39999 https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-bi%E1%BB%83n-Oyster-Plus-Goodhealth-60-vi%C3%AAn-(SX-%C3%9Ac)-i.205568008.7910129809
60 shopdieuhien386 https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Oyster-plus-Goodhealth-i.154857839.2316637016
61 minhthinhmart https://shopee.vn/Tinh-Ch%E1%BA%A5t-H%C3%A0u-Oyster-Plus-Goodhealth-i.53874114.2297165863
62 shopsuckhoetritue https://shopee.vn/Tinh-Ch%E1%BA%A5t-H%C3%A0u-Oyster-Plus-Goodhealth-60-Vi%C3%AAn-%C3%9Ac-i.138696412.2196923693
63 lindsaydieuhoa. https://shopee.vn/M%E1%BA%ABu-m%E1%BB%9Bi-Tinh-Ch%E1%BA%A5t-H%C3%A0u-Bi%E1%BB%83n-Oyster-Plus-Goodhealth-60-vi%C3%AAn-i.140968652.2125341992
64 huong.healthy.beauty https://shopee.vn/Tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-t%C6%B0%C6%A1i-Goodhealth-Oyster-Plus-b%E1%BB%95-th%E1%BA%ADn-tr%C3%A1ng-d%C6%B0%C6%A1ng-(Chai-60-vi%C3%AAn)-i.102964705.2458803271
65 jarvado https://shopee.vn/Oyster-Plus-tinh-ch%E1%BA%A5t-h%C3%A0u-Goodhealth-t%C4%83ng-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-sinh-l%C3%BD-nam-b%E1%BB%95-th%E1%BA%ADn-sinh-tinh-Chai-60-vi%C3%AAn-i.127865174.6100967859

(Danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật)

Hầu hết các cơ sở giả mạo bán hàng chính hãng này đều bán Goodhealth Oyster Plus trôi nổi với mức giá rẻ hơn so với giá niêm yết. Lợi dụng vào một bộ phận khách hàng ham rẻ mà không biết rằng rất có thể sản phẩm trôi nổi đó là hàng không rõ nguồn gốc, bị đổi ruột, sản xuất từ các thành phần “bẩn”, kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, không có đơn vị chịu trách nhiệm trong suốt quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm.

Với những cơ sở giả mạo bán tinh chất hàu Goodhealth Oyster Plus này, Công ty Goodhealth Việt Nam đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng như Quản lý thị trường, Công an Kinh tế, Cục vệ sinh an toàn thực phẩm cùng các ban ngành để điều tra và xử lý kịp thời.

Goodhealth Việt Nam – đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền Tinh chất hàu Goodhealth Oyster Plus tại Việt Nam

Trụ sở Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam tại Hà Nội

Để tránh mua phải Oyster Plus trôi nổi, kém chất lượng, người tiêu dùng cần lưu ý:

 Mua trực tiếp tại công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam

  • Trụ sở Hà Nội: Tầng 10, tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Chi nhánh TP. HCM: Tầng 6, tòa nhà Melody số 1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Mua hàng Online

  • Website: goodhealth.com.vn
  • Fanpage:

Goodhealth Việt Nam: https://www.facebook.com/GoodhealthVietnamOfficial/

Goodhealth Oyster Plus: https://www.facebook.com/GoodhealthOysterPlusOfficial/

  • Hotline: 1900 63 36 36

Mua tại các đơn vị phân phối của Goodhealth Việt Nam:

Tinh chất hàu Goodhealth Oyster Plus chính hãng đã có mặt tại các hệ thống dược và nhà thuốc trên toàn quốc: Long Châu, Century, Phano, Pharmacity, Siêu thị thuốc Việt, Vinmec, VINFA, Leflair.

Để tránh nguy cơ mua phải hàng giả hàng nhái ảnh hưởng đến sức khỏe, người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những chiêu trò từ các đơn vị giả mạo. Đồng thời, khi phát hiện những cơ sở lưu thông sản phẩm Oyster Plus giả, hãy báo ngay với Công ty Cổ phần Goodhealth Việt Nam để chúng tôi phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời.

Thực trạng hàng giả, hàng nhái Goodhealth Oyster Plus chính hãng hiện nay

Tinh chất hàu Goodhealth Oyster Plus là sản phẩm chăm sóc sức khỏe uy tín có nguồn gốc từ New Zealand, giúp nam giới nâng cao sinh lực, cải thiện chức năng sinh lý và hỗ trợ sinh sản. Sản phẩm được nam giới tại hơn 20 quốc gia trên thế giới ưa chuộng bởi tính an toàn, hiệu quả, ổn định lâu dài.

Lợi dụng uy tín của sản phẩm, nhiều đơn vị đã giả mạo tinh chất hàu Goodhealth Oyster Plus chính hãng, bán những sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm thu lợi nhuận cao, bất chấp đạo lý, coi rẻ sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

Hàng loạt các đơn vị bán hàng trôi nổi bị bắt giữ