Sữa non Goodhealth 100% Colostrum Mẫu Cũ Ảnh Mặt Trước

Sữa Non Goodhealth 100% Colostrum

    795.000

    100% sữa non từ New Zealand

    * Chứa 20.000mg kháng thể IgG

    * Dùng cho trẻ em và người lớn