TP BVSK Joint Active WITH UC-II

539.000

* Thành phần bao gồm: UC-II (collagen tuýp 2 không biến tính), vitamin D3 và Boron.
* Hỗ trợ duy trì sụn khớp, hỗ trợ hạn chế thoái hóa khớp, hỗ trợ khớp khỏe mạnh.
* Phù hợp cho người lớn