Thấu hiểu Thiên nhiên - Trân quý Sức khỏe

Ngay từ khi thành lập đến nay, Goodhealth luôn tâm niệm với triết lý kinh doanh “Thấu hiểu thiên nhiên – Trân quý sức khỏe”, gắn liền phát triển kinh doanh với trách nhiệm xã hội.

Chăm sóc sức khỏe khởi nguồn từ thiên nhiên

Mang đến tay người tiêu dùng sản phẩm có giá trị tuyệt vời nhất là điều chúng tôi theo đuổi ngay từ ngày đầu thành lập. Những giá trị tuyệt vời đó cũng là tiêu chí mà Goodhealth luôn tâm niệm trong suốt quá trình phát triển. Chính từ phương châm này, mọi sản phẩm chúng tôi lựa chọn và đưa về Việt Nam là những sản phẩm chứa đựng giá trị “thuần khiết” nhất, “tinh túy” nhất.

Thấu hiểu thiên nhiên – Trân quý sức khỏe

Phát triển bền vững hướng tới tương lai

Goodhealth Việt Nam kế thừa và bồi đắp thêm triết ký kinh doanh bền vững của Goodhealth New Zealand: “Không ngừng phát triển uy tín thương hiệu, tạo sự khác biệt của sản phẩm trên thị trường, sử dụng nguồn nguyên liệu tinh túy nhất, đầu tư thiết bị hiện đại, công nghệ tiến bộ nhất trong sản xuất.” Đặc biệt, thiên nhiên là gốc rễ, là cội nguồn sản phẩm của Goodhealth, nên Goodhealth Việt Nam luôn gắn kết việc phát triển kinh doanh với việc bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Goodhealth luôn hướng kinh doanh theo hướng phát triển bền vững
Goodhealth luôn hướng kinh doanh theo hướng phát triển bền vững

Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội

Trong quá trình xây dựng và phát triển Ban lãnh đạo Goodhealth Việt Nam khẳng định rằng: “Kinh doanh không chỉ là lợi nhuận, luôn cam kết đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng về giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng,…Đặc biệt, chúng tôi đã không ngừng chung tay với cộng đồng trong việc chia sẻ và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn với nhiều hoạt động thiết thực khác nhau.”

Goodhealth Việt Nam kỷ niệm 10 năm Thành lập & Phát triển

– Nguồn: https://goodhealth.com.vn –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mua ngay
Email Us
1900.633.636