Thông tin triển lãm Vietbabyfair lần 6 – 2018 tại TP.Hồ Chí Minh